Psykisk førstehjælp

Om psykisk førstehjælp

Når mennesker mister én, der står dem nær, kommer ud for et ulyk­kestilfælde eller en anden voldsom begivenhed, vil de fleste opleve en række stærke reaktioner.

Mange slags kriser
Kriser kan være mange ting, lige fra en bilulykke til en skilsmisse. Det afgørende er, at hændelsen opleves som traumatisk for de involverede.

Det er naturligt at reagere
Det er helt normalt, at et pludseligt tab eller en voldsom begivenhed vil påvirke dig og i en periode bringe dig i en form for undtagelsestilstand. Det er et udtryk for, at du er i gang med at forstå, hvad der er sket og ikke tegn på, at du er ved at blive "skør", selvom det måske kan føles sådan. Familie, venner og eventuelle arbejdskolleger vil måske også lægge mærke til, at du opfører dig anderledes end normalt.

Del tanker og følelser
I tiden efter hændelsen oplever mange, at det kan føles som en stor lettelse at tale med andre om det, der er sket. De fleste kan ved egen, familiens og venners hjælp komme gennem den svære tid og efterhånden vende tilbage til en normal hverdag, hvor oplevelserne på en naturlig måde er kommet på afstand.

Søg professionel hjælp
Nogle hændelser griber dog så voldsomt ind i vores liv, at det at tale med en fagperson kan være et godt og nødvendigt supplement til den hjælp, vi giver hinanden. Kontakt altid din egen læge, hvis du er i tvivl.

Læs mere
Læs om dine reaktioner i de første timer her.