Psykisk arbejdsmiljø

Om psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæden ved arbejdet. Det giver bedre kvalitet i opgaveløsningen og mere overskud til at klare udfordringerne i dagligdagen.

Tryghed og anerkendelse
Godt psykisk arbejdsmiljø opstår blandt andet ved at have kollegaer, man trives blandt og samarbejder godt med.

Det kan også være en ledelse, som anerkender og er opmærksom på både individuelle og kollegiale bidrag i løsningen af både store og små arbejdsopgaver.

Krav i arbejdet og medarbejderes mulighed for indflydelse på løsningen af arbejdsopgaver, samt forudsigelighed og rolleklarhed, er nogle af de faktorer som spiller ind, når det psykiske arbejdsmiljø skal vurderes.

Man ved, at tillid og social støtte mellem kollegaer og oplevet retfærdighed på tværs af arbejdspladsen giver et bedre udgangspunkt for et bedre samarbejde, og det virker som buffer mod utilfredshed og stress.

Udvikling af medarbejderen
Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø kan også vurderes ud fra de muligheder, der er for at udvikle medarbejderen.

Udvikling på arbejdspladsen kan være både personlig og faglig, og det gode psykiske arbejdsmiljø opstår, når både virksomheden og medarbejderne prioriterer og proaktivt træner og udvikler nye kompetencer.

Dette giver medarbejderen en oplevelse af at være kvalificeret til at leve op til de krav, der stilles med nye opgaver, produkter eller ansvarsområder, og dermed mere tryghed. Virksomheden opnår effektive medarbejdere, som leverer højere kvalitet.

Læs mere

Trivsel
Arbejdspres
Konflikthåndtering
Mobning
Den svære samtale
Afskedigelse