Ergonomisk arbejdsmiljø

Om ergonomisk arbejdsmiljø

Den 100 % anatomisk korrekte arbejdsstilling findes ikke, men du kan selv gøre meget for at beskytte din krop mod gener og arbejdsskader.

Ergonomi og trivsel
Når vi taler om fysisk arbejdsmiljø, også kaldet ergonomi, handler det ofte om indstilling af bord og stol, lysindfald, temperatur osv.

Men ergonomi er meget mere end højden på dit bord og mulighederne for hjælpemidler.

Det gælder om at reducere de påvirkninger, som kan medføre arbejdsbetingede belastninger og lidelser, også selvom det evt. kræver ændring af arbejdsopgaver og rutiner.

Gevinst for hele arbejdspladsen
Ved at have en åbenhed omkring ergonomi skabes øget motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Der er mindre risiko for nedslidning og skader, sygdomme forebygges og sygedage på grund af dårlig ergonomi og trivsel kan nedsættes.

Medindflydelse skaber sunde medarbejdere
For at skabe god ergonomi på arbejdspladsen skal der tages udgangspunkt i sammenhængen mellem arbejdet og mennesket.

Her har både du og arbejdspladsen ansvaret.

Jo større indflydelse du har på dit arbejde og arbejdsopgaver, jo mindre risiko er der for, at du får ondt.

Det er vigtigt at skabe åbenhed for forandring med udgangspunkt i egne forventninger og ønsker. Derigennem kan man skabe en god ergonomisk arbejdsplads, som sikrer gode forudsætninger for trivsel på arbejdspladsen.