Tjek af psykisk arbejdsmiljø

Skaber bedre trivsel via dialog

Psykisk arbejdsmiljø inkluderer både lovpligtig kommunikation og den virksomhedskultur, som får en stor del af sin næring fra det psykiske arbejdsmiljø.

I Danmark anslår Sundhedsstyrelsen, at der hvert år går 3,8 mio. arbejdsdage tabt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø (inkl. stress).

Falck Healthcare er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vores konsulenter har indgående kendskab til specifikke behov og problemstillinger i forskellige brancher og virksomheder, og de arbejder nænsomt og effektivt indenfor rammer, som bliver præcist defineret i samarbejde med virksomheden. Med udgangspunkt i specifikke behov udarbejder konsulenten et oplæg med forslag til målrettede indsatser, der kan skabe målbar værdi.