Tjek af arbejdspladser (APV)

Giver viden, overblik og grundlag for optimering af arbejdsmiljø

Falck Healthcares APV rækker langt ud over de fordele, som den lovpligtige standardvurdering giver.

Vores erfarne arbejdsmiljøkonsulenter designer et målrettet tjek af alle virksomhedens arbejdspladser. Det betyder:

  • Hjælp til at udforme/variere den spørgeramme, medarbejderne besvarer

  • Kobling til øvrige strategiske sundhedstiltag i virksomheden

  • Proces funderet på de tiltag, virksomheden allerede har gennemført inden for arbejdsmiljøet

  • Målrettet og konkret handlingsplan med forslag til forbedring af arbejdsmiljøet

Virksomheden får tilknyttet en fast arbejdsmiljøkonsulent, der står for analyse, dataindsamling og rapportering – inkl. en prioriteret liste med forslag til indsatser, der kan løfte arbejdsmiljøet og dermed arbejdslysten.