40% af alle sygdomme kan forebygges

Sundhedstjek, rådgivning om livsstil og stimulering af arbejdslysten kan forebygge sygdomme og mistrivsel. Falck Healthcare hjælper virksomheder med at implementere langsigtede adfærdsændringer, der bidrager til medarbejdernes sundhed og arbejdsliv.

Forebyggende indsatser:

Helbredsundersøgelser

Undersøgelsen giver medarbejderen indsigt i nuværende sundhedstilstand inkl. professionel rådgivning fra en sundhedsfaglig ekspert om forebyggelse af sygdom og sygefravær.

Læs mere

Livsstil

Livsstilsorienterede indsatser bidrager til et langt og godt arbejdsliv. Det handler fx om livsstilsfaktorer som stress, overvægt, rygning, mangel på motion og dårlig kost.

Læs mere

Arbejdslyst

Mental trivsel og et godt fysisk arbejdsmiljø er med til at skabe et stærkt og sundt fundament, der giver næring til medarbejdernes arbejdslyst og performance.

Læs mere

Stress og trivsel

Målet er at vende eventuel stress til trivsel. Fakta er, at stress vil være den største kilde til sygdom fra 2020, og at 1 ud af 10 danskere føler sig stressede hver dag.


Læs mere