Psykologisk rådgivning

Hurtig, målrettet og kompetent hjælp

Falck Healthcare kan stille en psykolog til rådighed med kort varsel via vores visitationscenter, der har døgnåbent alle årets 365 dage. Her sidder sundhedsfaglige rådgivere parate til at afklare medarbejderens behov og iværksætte den rette hjælp.

Vi hjælper blandt andet ved:

  • Stress og udbrændthed
  • Mobning og chikane
  • Afskedigelser
  • Misbrugsproblemer
  • Psykiske problemer, der fx skyldes for stort arbejdspres


Falck Healthcare har integreret en effektmåling i vores psykologiske konsultationer. Effektmålingerne sikrer:

  • At medarbejderne får bedre og hurtigere hjælp
  • At psykologen får optimeret sine muligheder for løbende at tilpasse rådgivningen
  • At effekten af behandlingen viser sig hurtigere

Effektmålingerne har betydet, at et gennemsnitligt forløb hos Falck Healthcare er blevet kortere.

Psykologiske konsultationer

Vi samarbejder med markedets største landsdækkende netværk af autoriserede psykologer. Derfor er der gode muligheder for, at medarbejderen hurtigt kan få den rette hjælp.

Læs mere

Akut krisehjælp

Er ulykken ude, kræver det hjælp her og nu. En specialuddannet indsatsleder eller akutpsykolog hjælper medarbejderen de første timer – både i Danmark og udlandet.

Læs mere

Hotlines

Hurtig hjælp er helt afgørende - ikke mindst, når det handler om mennesker i nød. Vores hotlines sikrer, at det altid er muligt at komme i kontakt med en kompetent fagperson.

Læs mere