Investeringer i sundhed og trivsel på arbejdspladsen betaler sig

I Falck Healthcare arbejder vi målrettet på at skabe lange og sunde arbejdsliv. Til gavn for medarbejderen og familien. Til gavn for samfundet. Og til gavn for virksomheden. Det gør vi ved at sikre, at virksomheden og dens medarbejdere altid har hurtig og nem adgang til præcis den hjælp, der er behov for.

Falck Healthcare leverer sundhed og trivsel til alle virksomheder og medarbejdere uanset branche og sundhedsmæssige udfordringer.

For medarbejderen betyder det:
• Mindre stress
• Større fysisk velvære
• Forebyggelse af livsstilssygdomme
• Færre sygedage
• Flere gode leveår

For virksomheden betyder det:
• Øget arbejdsevne og produktivitet
• Øget trivsel og engagement
• Færre går syge på arbejde
• Mindre sygefravær
• Øget tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
• Øget indtjening

 

Sundhedsordninger

Sundhedsordninger bliver mere og mere udbredt. Dels på grund af de klare helbredsmæssige og økonomiske fordele, men også fordi sundhedstrends betyder, at medarbejderne bliver mere sundhedsbevidste og at virksomheder i stigende grad tager et sundhedsansvar.

Repræsenterer du en virksomhed og ønsker en personlig præsentation af, hvilke muligheder virksomheden og medarbejderne har med en sundhedsordning hos Falck Healthcare?

Kontakt vores salgsteam 

Falck Healthcare - en del af Danmarks Sundeste Arbejdsplads

Falck Healthcare er en del af partnerskabet, Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Sundhed, trivsel og arbejdsmiljø er vigtigt for at opretholde en konkurrencedygtig arbejdsplads og en sund arbejdsstyrke. Partnerskabet har et fælles mål om at få spot på de mange gode initiativer på danske arbejdspladser, og på den måde inspirere til at styrke arbejdet indenfor sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

Initiativprisen 2021: Dyrker I sammenholdet på din arbejdsplads?

Initiativprisen 2021 uddeles til den danske arbejdsplads, der har iværksat det bedste initiativ inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

Vinderen af Den Nationale Særpris for Mental Sundhed 

Stort tillykke til vinderen, Sekretariatet ved Regionspsykiatrien vest, som blev kåret som årets vinder  af Den Nationale Særpris for Mental Sundhed.

Arbejdspladsen er kåret som vinder af et panel bestående af repræsentanter fra partnerne bag kampagnen med indsigt i psykisk arbejdsmiljø og helbred. Pane-let har fundet vinderen af den Nationale Særpris blandt alle indstillede initiativer med særligt fokus på mental sundhed.

I juryens motivation lød det bl.a.:
"At arbejde med mennesker, som er psykisk belastet, er en udfordring i sig selv. Derfor er det forbilledligt, hvordan afdelingen med mange forskellige tiltag så-som daglig fællesbevægelse, torsdags-mindfulness, fredagsbar med Psy-ki.a.Trioen, egen udgave af tv-programmet Versus m.v., har integreret mental sundhed i organisationen. Særligt kombinationen af mere bevægelse, stunder til ro og ikke mindst evnen til at skabe et stærkt inkluderende fællesskab er årsa-gen til, at en samlet jury var helt enige om vinderen."

Juryen består af:
- Katrina Feilberg, sundhedspolitisk chef i Dansk Erhverv
- Mie Roesen Rasbech Jensen, sundhedspolitisk chef i Forsikring & Pension
- Merete Spangsberg Nielsen, direktør for Kollegamotion i Dansk Firmaidrætsfor-bund
- Søren Agerskov Hansen, partnerudviklingschef i Falck Healthcare
- Regitze Siggaard, sundhedsstrateg i Velliv

Læs mere om Danmarks Sundeste Arbejdsplads her

FALCK HEALTHCARE Hjælper i hele sundhedsværdikæden

Forebyggelse

Sundhedstjek, rådgivning om livsstil og stimulering af arbejdslysten kan forebygge sygdomme og mistrivsel. Falck Healthcare hjælper virksomheder med at implementere langsigtede adfærdsændringer, der bidrager til medarbejdernes sundhed og arbejdsliv.

Læs mere

Behandling

Jo før medarbejderen kommer i behandling, jo mindre risiko for et langvarigt sygdomsforløb. Med en behandlingsordning hjælper vi medarbejderen med hurtigst muligt at få den rigtige hjælp.


Læs mere

Hurtigt rask

 Alle er naturligvis interesserede i, at sygdomsperioden bliver så kort som muligt. Derfor har Falck Healthcare udviklet en række indsatser, der kan reducere sygefravær og får medarbejderen hurtigere og bedre tilbage på arbejdspladsen.

Læs mere