Leder, pas på! Vi er splittede over at vende tilbage til arbejdspladsen

Af: Anette Damgaard, adm. direktør i Falck Healthcare, og Jacob Vindbjerg Nissen, chefpsykolog i Falck Healthcare

Vaccineudrulningen kører på højtryk. Sundhedsmyndighederne har godt styr på smittetrykket. Og de fleste er efterhånden ved at være tilbage på deres arbejdsplads efter lange perioder med hjemmearbejde. Men det er hverken forventningens glæde eller bekymring, der fylder mest for os, der nu vender tilbage til en mere normal hverdag. Det er derimod en følelse af ambivalens.

Faktisk svarer mere end halvdelen (55 procent) af de adspurgte i en spørgeskemaundersøgelse, som vi har foretaget blandt ansatte i danske virksomheder, at de er splittede, når de skal forholde sig til genåbningen af samfundet. På den ene side ser man frem til at være en del af de sociale (og fysiske) fællesskaber og de uformelle møder ved kaffeautomaten, men man er også bange for at skulle sige farvel til de fordele som hjemmearbejdet giver.

Det stiller krav til lederne, der skal rumme denne splittelse og sørge for, at overgangen til det nye arbejdsliv, der venter i kølvandet på pandemien, ikke giver anledning til usikkerhed. Når vi vender tilbage til arbejdspladsen, er det nemlig ikke kun de nyansatte, som betræder ukendt grund. Det er både nye og gamle, der skal vænne sig til den nye virkelighed.

Tag de gode erfaringer fra hjemmearbejdet med videre


Under hjemsendelsen har vi fået øjnene op for, at der en række fysiske og praktiske forhold, som har vist fordelene ved at klare arbejdet fra hjemmekontoret: Der er mindre transporttid, logistikken kan være nemmere at få til at gå op, man bliver ikke forstyrret af larm på kontoret og antallet af møder har måske været markant lavere og dermed givet mere tid til at løse arbejdsopgaverne.

Vi har i Falck opfordret vores ledere og medarbejdere til at holde fast i de nye, gode vaner. Uanset om det er kortere og mere fokuserede møder (og gerne færre af dem), walk and talks med kollegaer, fordybelsestid uden forstyrrelser eller en tilpas mængde fleksibilitet.


Vi har langt fra opfundet de vise sten. Men vores tilgang er baseret på, at det er op til de enkelte teams at vurdere, hvad der giver mening og fungerer bedst for dem. Så længe vi kan være der for vores kunder og de mennesker vi hjælper.

Indtil videre har det medført, at flere afdelinger giver medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra to dage om ugen, hvilket konkret har resulteret i mindre sygefravær og haft en positiv effekt på medarbejdertilfredsheden.

Kræver åbenhed og forventningsafstemning


Hvilke værktøjer kan den enkelte leder gribe til i denne overgang?

  • For det første er det ekstremt vigtigt, at lederen får delt sine dilemmaer med sin ledergruppe, sin chef og ikke mindst sine egne medarbejdere.

  • For det andet kan lederen med fordel tage sine medarbejdere med på råd i forhold til, hvordan deres arbejde tilrettelægges bedst i fremtiden. Det kan give et rum til nysgerrighed og dialog, hvor der kan findes gode lokale løsninger, der passer til arbejdsgangene og medarbejdernes individuelle præferencer.

    Det er med til at afstemme forventningerne, så der ikke hersker tvivl om, hvordan arbejdet bedst organiseres og hvad der forventes af medarbejderne.

 

  • For det tredje kræver det, at lederen har blik for menneskelige reaktioner over tid: Nogle vil reagere under genåbningen, andre når det hele er på plads i sin nye form. Det skaber et øget behov for personaleledelse, der ikke kun begrænser sig til genåbningen, men handler om den nye hverdag i det hele taget.

Det betyder ikke, at lederen skal opfinde en ny ledelsesstil. Det handler snarere om at genbesøge en gammel dyd:

"At se ledelse som et fag og prioritere tid til opgaven. Og sig selv."